Ingen flash

För att lyssna på Pygméradion måste du ha plugin-programmet Flash 6.0 installerat, och det finns ju inte längre. 
 
Kontakta oss